Boktor bestrijden, wat kun je doen?

Boktor bestrijden, wat kun je doen?

Het is een van de meest gevreesde en gevaarlijke hout plagen in west en midden Europa: de huisboktor. De huisboktor is een van de meest voorkomende plagen van hout in en rondom woningen. De larven eten dood hout en kunnen hiermee hele huizen doen instorten. Hier leggen we uit wat je kunt doen bij boktor bestrijden.

Extreme temperaturen voor kleine onderdelen

Huis boktorlarven houden niet van extreme hitte of kou. Dus als je een sauna hebt, kun je de aangetaste stukken hout in de sauna gedurende één tot drie uur verwarmen op ongeveer 65 graden. 

Je kunt de larven ook doden met kou en daarmee aangetaste stukken hout invriezen. Bij temperaturen van -18 graden Celsius of lager zullen de larven zeker sterven. Je moet het hout echter ten minste 48 uur blootstellen aan de lage temperaturen. Deze methode is zachter voor het hout.

Hete lucht methode

De heteluchtmethode werkt volgens het warmte principe. Het kan ook worden gebruikt wanneer hele dakspanten of huizen zijn aangetast door huisboktor. Voor de procedure sluit de expert bestrijder het huis of het aangetaste gebied zo goed mogelijk af met dekzeilen. De ruimte wordt vervolgens gedurende 10 - 12 uur met blazers verhit zodat de larven sterven. Het is belangrijk dat er in het hout gedurende lange tijd een constante hoge temperatuur heerst.

Hoewel het proces zeer kostbaar is, is het ook zeer doeltreffend en minder schadelijk voor het milieu dan chemische processen. Deze methode beschermt echter niet tegen een nieuwe besmetting. Daarvoor is een uitgebreidere beschermingsmaatregel nodig.

Fumigatie

Voor de fumigatie wordt de ruimte op dezelfde manier afgedekt als voor de heteluchtmethode. Maar in plaats van hete lucht wordt gas (sulfurylfluoride) in de ruimte losgelaten. Hierdoor kan het huis de eerste 24 uur niet betreden worden. Daarbij is deze procedure zeer duur en is bescherming tegen herbesmetting is ook niet gegarandeerd.

Microgolf methode

De microgolf methode wordt al geruime tijd met succes gebruikt bij de bestrijding van diverse plagen. Bij dit proces gebruikt een specialist een speciaal apparaat om het aangetaste hout met microgolven te bombarderen. Deze verhitten het water in het hout en uiteindelijk ook de larven zodat ze sterven. Maar de procedure houdt ook is dat er scheuren in het hout kunnen ontstaan als het te lang bestraald wordt en het garandeert evenmin bescherming tegen nieuwe aantastingen.

Chemische bestrijding

Chemische bestrijding met insecticiden is kostbaar. In principe is het mogelijk het hout eerst voor te behandelen en het daarna te impregneren. Tijdens de voorbehandeling worden de voedings tunnels van de larven uitgeschraapt en verwijderd. Dan wordt de insecticide aangebracht die diep in het hout dringen en de larven doden. Bovendien kunnen afzonderlijke gaten ook chemisch worden behandeld. Daartoe worden eerst gaten van acht tot 15 millimeter breed in het hout geboord, die met het bestrijdingsmiddel worden gevuld en vervolgens weer goed worden afgesloten.

Insecticiden bevatten echter vaak de werkzame stof piperonylbutoxide. Deze stof versterkt het effect van het insecticide, maar is niet altijd schadelijk voor alle insecten.