Om deze 4 redenen heeft uw bedrijf een outplacementprogramma nodig

Om deze 4 redenen heeft uw bedrijf een outplacementprogramma nodig

Een outplacementprogramma staat ook wel bekend als een "loopbaantransitie" en maakt het voor werknemers die vrijwillig of onvrijwillig hun baan verlaten, gemakkelijker om een nieuwe baan te vinden. Met behulp van een outplacementbureau wordt tijdens deze transitie de best mogelijke ondersteuning geboden. Het integreren van een outplacementprogramma kan voordelen opleveren voor zowel werkgevers als werknemers. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste redenen waarom uw bedrijf een outplacementprogramma nodig heeft. 

1. Outplacement versnelt het transitieproces

Het is gebleken dat werknemers die gebruik maken van outplacementdiensten, sneller terug op de arbeidsmarkt komen dan werknemers die dergelijke diensten niet hebben ontvangen. Het voornaamste doel van outplacement is dan ook om de werknemer zo veel mogelijk informatie te verstrekken en de lasten van de schouders van de vertrekkende werknemer te halen. Op die manier kan de vertrekkende werknemer overgaan naar zijn volgende loopbaanavontuur en dit zo vlot mogelijk laten verlopen. Door het transitieproces van loopbaanverandering te versnellen, kunnen werknemerskosten aanzienlijk worden verlaagd en productiviteitsverlies zoveel als mogelijk worden voorkomen. 

2. Flexibiliteit en een persoonlijke benadering 

De meeste outplacementprogramma's kunnen worden aangepast aan de behoeften van individuele werknemers en grote groepen werknemers, wat betekent dat zij flexibel en op de individuele behoeften afgestemd kunnen worden. Bovendien zijn outplacementspecialisten erop ingesteld om de diensten aan te passen op basis van het budget van een organisatie, de locatie van de werknemers, het deskundigheidsgebied en de tijdsbeperkingen.

3. Minder geschillen

Ex-werknemers die zich volledig kunnen inzetten voor hun zoektocht naar een baan en hierbij worden ondersteund door hun voormalige werkgever, zetten zich op een positieve manier in voor hun toekomstige baan. Hierdoor zijn ze vaak niet betrokken bij negatieve rechtszaken en slechte verstandhoudingen.

4. Verbeterde relaties met werknemer

Hoe er wordt omgegaan met vertrekkende werknemers is belangrijk om de relaties met de arbeidsmarkt hoog te houden. Ontevreden werknemers die vertrekken zullen namelijk geen goed visitekaartje zijn voor het aantrekken van nieuwe teamleden en het duurzaam aanwerven van talent werkt alleen als er een goede relatie wordt onderhouden met de arbeidskrachten. Een outplacementprogramma kan hierbij helpen en is een uitstekende manier voor het bevorderen van zakelijke en gemeenschapsrelaties!

Conclusie

Het lijkt misschien beter om bij dreigend ontslag de rompslomp en de kosten van het inschakelen van een outplacementbedrijf te vermijden, maar door uw werknemers in deze moeilijke tijd te steunen, kunt u de schade voor hen en uw bedrijf tot een minimum beperken  en iedereen tevreden houden.