Tips voor bedrijven om afval beter te scheiden

Tips voor bedrijven om afval beter te scheiden

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om te werken aan de manier waarop afval wordt gescheiden. Dit komt ten eerste doordat binnen Nederland steeds meer aandacht is voor dit onderwerp. De overheid heeft als doel gesteld om de uitstoot van CO2 drastisch te reduceren en hiermee de klimaatdoelstellingen te behalen. Je kunt bij het scheiden van MKB afval een aantal tips krijgen. Ten eerste is het belangrijk om te weten waarom je dit doet, hiermee kun je namelijk motivatie aanbrengen bij de medewerkers binnen het bedrijf. Verder is het verstandig om meerdere containers te plaatsen.

Geen prullenbakken

Als je wilt voorkomen dat al het afval op dezelfde hoop komt is het belangrijk om geen prullenbakken te plaatsen. Medewerkers binnen het bedrijf koppelen het scheiden van afval meestal niet in een prullenbak, waar naar hun idee alles in gegooid mag worden. Het is belangrijk om rotzooi te voorkomen en niet zomaar een prullenbak te plaatsen. Je kunt onder andere kiezen voor een goedkope container op Bedrijfsafval.nl en hiermee afval te scheiden. 

Gooi voedselresten niet bij restafval

Je kunt de voedselresten beter niet bij het restafval gooien, indien je de kwaliteit van het afval wenst te waarborgen. Als dit wel gebeurt, dan heeft dit gevolgen voor de verwerking van afval. Als de kwaliteit van afval namelijk te laag is, dan kun je wellicht niet meer over gaan tot het recyclen van afval. Het is daarmee een stuk gemakkelijker om het afval te verbranden en hiermee niet bij te dragen aan een circulaire economie waarin materialen meerdere keren gebruikt worden. 

Gebruik etiketten

Leg vooral uit aan medewerkers wat voor soort afval in welke container gegooid mag worden. Vaak zijn medewerkers hiervan niet op de hoogte en dien je dit uit te leggen. Je kunt bijvoorbeeld stickers plakken op de containers en hiermee verwarring voorkomen. Daarnaast is het creëren van de juiste cultuur belangrijk. Leg vooral uit waarom afvalscheiding de norm dient te zijn. Dit is namelijk van financieel belang voor jouw bedrijf, naast het feit dat je hiermee bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Je kunt de reputatie van jouw bedrijf een boost geven door afvalscheiding. Zo creëer je een groener imago door te zorgen voor een goede afvalscheiding.